Kontakt

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 792 2201

E-mail: sekr@saske.sk

IČO: 00166812