Astrofyzik sa oprel o štvrtý pilier vedy

946

Tento astrofyzik je jedným zo zakladateľov projektu SPACE::LAB. Ten vznikol pred tromi rokmi z iniciatívy vedcov z oddelenia kozmickej fyziky košického Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Jedným z cieľov je rôznymi aktivitami popularizovať vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo, najmä medzi mládežou. RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., astrofyzik, ktorý získal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov za výsledky v oblasti výskumu kozmického počasia pomocou strojového učenia, je jedným z nich. A spomína, že ako žiak a študent ocenil každý impulz, ktorý ho postrčil v jeho presvedčení, že výskum vesmíru je to, čomu sa chce celý život venovať.

Viac sa môžete dočítať v najnovšom čísle Akadémia Správy SAV 4/2022.