Zomrel RNDr. Ivan Baťko, CSc.

764

Dňa 18.11.2019 vo veku 56 rokov nás navždy opustil milý kolega RNDr. Ivan Baťko, CSc., ktorý naposledy pracoval na Oddelení fyziky magnetických javov ÚEF SAV.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 22.11.2019 o 12:00 v obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Česť jeho pamiatke.