Zaostrené na Nobelove ceny 2019

450

Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2019 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína. Podujatie ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2019 sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 o 15:00 h v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2.

Viac na stránke: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/22079/

Plagát podujatia: https://www.upjs.sk/public/media/6631/NC2019_05122019.pdf