Webinár o najlepšom výsledku ÚEF SAV za rok 2020 v kategórii aplikovaný výskum

1199

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný webinár, ktorý sa uskutoční dňa 20. 5. 2021 o 11:00 na linku:

https://uefsav.webex.com/meet/gabani

O najlepší výsledok ÚEF za rok 2020 v kategórii aplikovaný výskum sa s nami podelí kolega z Oddelenia biofyziky doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc., ktorého prednáška má názov:

„Analýza obrazu pri meraní viskozity v mikrofluidných systémoch a pri hodnotení účinnosti transportu liečiv“ (abstrakt)

Na obrázku hore je znázornený: a) princíp vychyľovania voľného konca elastickej štruktúry laserovou pascou, b) mikroštruktúra vytvorená polymerizáciou, c) postup prípravy, d) relaxácia.

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV)