Výskumníci z ÚEF SAV ponúkli svoje schopnosti a možnosti iniciatíve zameranej na zvýšenie kapacít testovania na COVID-19

555

Epidémia COVID-19 zasiahla svet v miere, ktorá v moderných dejinách nemá obdobu. Napriek mnohým účinným opatreniam to nemáme “zďaleka nad ňou vyhraté”.

Výskumná skupina (Ing. V. Závišová, PhD., RNDr. M. Kubovčíková, PhD. a Ing. M. Koneracká, CSc.) Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa syntézou a štúdiom magnetických častíc určených aj pre biologické aplikácie zaoberá už dlhé roky. V poslednom období zamerali svoj výskum na možnosti využitia magnetických nanočastíc v oblasti diagnostiky, úspešne naviazali na povrch magnetických častíc protilátky, ktoré majú schopnosť špecificky sa naviazať na rakovinové bunky a preniknúť do ich štruktúry. Ich práca sa však počas pandémie presmerovala aj na ďalšie aktuálne potreby.

„Iniciatíva “10 000 testov denne“ sa obrátila na nášho kolegu (ktorý nás oslovil) s prosbou o pomoc, týkajúcej sa prípravy magnetických častíc, ktoré by sa použili na izoláciu RNA koronavírusu (čiastková úloha pri izolácií RNA vírusu pre PCR testy). Táto úloha je veľmi blízka nášmu zameraniu, zaujala nás a možnosť prispieť dobrej veci je pre nás veľkou výzvou. Prvé z našich pripravených vzoriek mali výborné výsledky. Vzhľadom na momentálny záujem o výrazne väčšie množstvo vzoriek sa v týchto dňoch usilujeme zefektívniť proces prípravy, avšak až ďalšie výsledky ukážu, či aj častice, pripravené modifikovaným spôsobom budú rovnako kvalitné. Tejto problematike sa v súčasnosti venuje aj tím z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čo vnímame ako veľmi pozitívny fakt, keďže náš tím obmedzujú najmä aktuálne kapacitné a technické možnosti. Spoločnými silami dokážeme rýchlejšie reagovať na mimoriadne požiadavky, infraštruktúra našich pracovísk sa vzájomne dopĺňa a naša úzka spolupráca je zároveň dobrým východiskovým bodom pre ďalšiu spoluprácu na projektoch zameraných predovšetkým na využitie vedeckých poznatkov v praxi.

V súčasnosti očakávame výsledky ďalších experimentov, na základe ktorých vyberieme spôsob syntézy pre prípravu ďalších vzoriek a veríme, že sa nám podarí zabezpečiť “výrobu” vo väčšom meradle.
Spoluprácu nám ponúkli aj iné výskumné skupiny nášho ústavu, disponujúce potrebným vybavením a my ich pomoc v prípade potreby určite uvítame.

Do tejto iniciatívy je zapojených takmer 200 odborníkov zo Slovenska z rôznych oblastí. Naša úloha syntéza a povrchová modifikácia magnetických častíc pre izoláciu RNA vírusu je jedným ohnivkom z mnohých. Ďakujeme ľuďom, angažovaným v iniciatíve “10 000 testov denne” za prejavenú dôveru a záujem o našu prácu. Veríme, že sa nám spoločne podarí prispieť našimi znalosťami a úsilím k záchrane ľudských životov a k zmierneniu ekonomických dopadov tejto korona krízy na Slovensku.“


Príprava a izolácia magnetických častíc určených pre izoláciu RNA vírusu.

Text a foto: M. Koneracká a kol.