Výročný seminár 2019 ÚEF SAV

964

Dňa 12. decembra 2019 od 8:00 sa v Aule ústavov SAV na Watsonovej ulici č. 47 v Košiciach už tradične uskutoční Výročný seminár Ústavu experimentálnej fyziky SAV (pozvánka). Najprv pani riaditeľka doc. RNDr. Z. Gažová, CSc. predstaví celkové výsledky ústavu za tento rok. Potom predseda Vedeckej rady RNDr. P. Bobík, PhD. podá správu o činnosti Vedeckej rady ústavu. Blok správ vedenia ústavu ukončí člen Snemu SAV za ústav doc. RNDr. K. Flachbart, DrSc., ktorý bude stručne informovať o činnosti Snemu v roku 2019. Ďalej budú prezentované výsledky desiatich oddelení ÚEF SAV jednotlivými vedúcimi s prípadnou nomináciou výsledku za rok 2019 v kategórii Základný výskum, Aplikačný výskum alebo Medzinárodná spolupráca. V ten istý deň o 16:30 bude slávnostné vyhlásenie výsledkov Súťaže mladých vedcov ÚEF SAV do 35 rokov a výsledkov v spomínaných kategóriách spojený so spoločenským večerom v reštaurácii Gastrorekrea na Letnej ulici č. 45 v Košiciach. Tešíme sa na vašu účasť.

Text: Gabáni