Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

794

Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Ústavu experimentálnej fyziky.

Výberové konanie sa riadi nižšie priloženými pravidlami.


Žiadosti zasielajte do 15.3.2019

VK_ÚEF_2019

Pravidlá výberového konania