Víťazi súťaže mladých vedcov SAV do 35 rokov

483

 

Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Ide o vedecké práce, prípadne monotematický súbor prác (najviac však päť), ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie za posledné tri roky.

Predsedníctvo SAV 11. apríla 2019 schválilo výsledky súťaže v tomto roku aj s finančnou dotáciou za prvé tri ceny.

Srdečne blahoželáme všetkým, obzvlášť nášmu kolegovi, Michalovi.

I. oddelenie vied:

1. cena      RNDr. Michal Rajňák, PhD.   

Ústav experimentálnej fyziky SAV

2. cena      Mgr. Martina Chvosteková, PhD.

Ústav merania SAV

3. cena      Ing. Marián Precner, PhD.

Elektrotechnický ústav  SAV

Čestné uznanie: Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.

Ústav merania SAV

II. oddelenie vied:

1. cena       Mgr. Kristína Lukáčová, PhD.               

UBGŽ CBv SAV

2. cena        Ing. Ondrej Hanzel, PhD.

Ústav anorganickej chémie SAV

3. cena        Mgr. Lenka Tomášová, PhD.               

ÚKTV BMC SAV

Čestné uznanie: Mgr. Matúš Durdík, PhD.

ÚEO BMC SAV

III. oddelenie vied:

1. cena        Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.

Filozofický ústav SAV

2. cena        Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Sociologický ústav SAV

3. cena       Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.          

Archeologický ústav SAV

Čestné uznanie: Mgr. Kamila Urban, PhD.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

 

Prevzaté z webstránky SAV.