Verejná knižnica Jána Bocatia pozýva na besedu z cyklu 1 + 1

600

Blížiace sa sviatky Veľkej noci budú dominantnou témou besedy z cyklu 1+1, ktorá sa uskutoční 7. apríla 2022 o 17:30 v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie do knižnice prijala známa slovenská etnologička Katarína Nádaská, autorka mnohých odborných a popularizačno-vedeckých publikácií. Na besede sa bude rozprávať o veľkonočných tradíciách na Slovensku, zvykoch a jedle. Diskutovať sa bude tiež o význame a dôležitosti popularizácie vedy, ktorej sa dlhodobo venuje aj druhá hostka večera – Mária Zentková z Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach. Predstavené budú zaujímavé projekty pre deti a mládež ako Pastelková fyzika, Vedecký inkubátor, Krotitelia myšlienok, Vedecký brloh či Vedecké večerníčky, ktorých je Mária Zentková autorkou.

 

Viac informácií možno nájsť na stránke Verejnej knižnice JB.