Vedecký večerníček o kvantovej fyzike s Andrejom Gendiarom

400

S nástupom žiakov do škôl sa začína aj nová sezóna vedeckých podcastov od detí pre deti – Vedecké Večerníčky, ktoré produkuje občianske združenie Vedecký brloh v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Tento v poradí tretí diel sa však od predchádzajúcich líši. Moderátori sú starší ako v predchádzajúcich dieloch a tomu zodpovedá aj téma. Žiaci deviateho ročníka základnej školy na Krosnianskej ulici číslo 4 v Košiciach v ňom ešte pred prázdninami privítali pána Andreja Gendiara z Centra pre výskum kvantovej informácie z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. Tematicky sa tento diel venuje základným pojmom z kvantovej fyziky. Moderátori sa v úvode pýtajú hosťa na známy fenomén Schrödingerovej mačky. Na jeho vysvetlenie použije pán Gendiar koncept superpozície stavov. Nasleduje otázka, či sa teda celý svet dá popísať ako superpozícia stavov všetkých ľudí i objektov ktoré sa na svete vyskytujú. Moderátorov zaujímalo aj porovnanie kvantového počítača s tými, ktoré používame v súčasnosti, rovnako ich zaujímal kvantový internet. Ďalšie otázky smerovali k tomu prečo Rutherfordov-Bohrov model nevie dobre popísať ťažšie atómy a prečo napriek neustálemu vedeckému pokroku nebudeme schopní ani v budúcnosti zobraziť atómy ostro.

Podcast sa natáčal vo fyzikálnom kabinete základnej školy, za dverami ktorého sa presúvali žiaci, ktorých je na niektorých miestach podcastu počuť. Ospravedlňujeme sa teda za zníženú kvalitu nahrávky.

Celý rozhovor s Andrejom Gendiarom si možno vypočuť na tomto linku:

Prikladáme odbornú vizitku Mgr. Andreja Gendiara, PhD., ktorú pre Vedecké večerníčky pripravila RNDr. Hana Vargová, PhD. z ÚEF SAV:
Andrej Gendiar je teoretický fyzik, ktorého profesijný záujem sa sústreďuje najmä na pochopenie procesov v kvantových nízkorozmerných systémoch. Popri štandardných analytických metódach, ktoré sú jeho nástrojom pri poznávaní mikrosveta ho možno zaradiť k expertom pre vybrané numerické metódy, najmä algoritmy na báze metódy známej ako Density Matrix Renormalization Group (DMRG). Andrej Gendiar sa okrem vedeckej práce veľmi výrazne venuje aj vedeckej výchove novej generácie, spolupracuje s Viedenskou univerzitou a pre víťazov fyzikálnych olympiád organizuje pravidelné letné stáže vo svojej vedeckej skupine.

Text: M. Zentková