Vedecký brloh v rámci Týždňa vedy a techniky: O MATERIÁLOCH

1359

ÚEF SAV v Košiciach si pripravil v spolupráci s OZ Vedecký brloh v rámci Týždňa vedy a techniky online príspevok. V pondelok 8. 11. 2021 o 14:00 na facebooku Vedeckého brlohu odpremiéroval ďalší diel Vedeckého brlohu v školských laviciach. Diel O materiáloch chce byť náhradou klasického formátu Dňa otvorených dverí na našom ústave, keď žiaci a študenti navštevovali vo veľkom počte naše laboratóriá.

Video pozýva záujemcov na virtuálnu návštevu štyroch laboratórií Oddelenia fyziky magnetických javov. V Technologickom laboratóriu Matúš Mihálik predstavil zariadenia, ktoré sa využívajú pre prípravu monokryštálov. Okrem toho ukázal záujemcom, ako si ľahko môžu vypestovať z vodného roztoku kryštály aj u seba doma. Katarína Paulovičová predstavila v Chemickom laboratóriu magnetické kvapaliny, ktoré sa v ňom pripravujú pre základný a aplikovaný výskum v oblasti energetiky ako aj biomedicíny. Trojicu lektorov uzatvoril Michal Rajňák, ktorý vysvetlil záujemcom rozdiel medzi permanentným magnetom a elektromagnetom, ukázal žiakom, ako si malý elektromagnet môžu navinúť a vyskúšať u seba doma. Nasledoval popis zariadení, ktoré sa využívajú pre charakterizáciu magnetických materiálov: elektromagnet (Laboratórium dielektrických meraní) a supravodivý magnet (Laboratórium vysokých magnetických polí). Spolu s videom bude zverejnený aj pracovný list, ktorý môže poslúžiť učiteľom ako rozširujúce učivo z magnetizmu a kryštálov.

Online príspevok si možno pozrieť tu: https://www.facebook.com/Vedeckybrloh/videos/869123373805306