Vedecký brloh: Rastliny v meste

1920

V sobotu 26. 6. 2021 o 14:00 sa uskutoční ďalší vedecký brloh s RNDr. Margarétou Marcinčinovou z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ o rastlinkách rastúcich na mestských sídliskách. Bližšie sa pozrieme aj na zaujímavý úkaz z pohľadu botanikov – lúku na kopci Hradová v severnej časti Košíc. Pripravili sme si aj experimenty, ktoré viete podľa nášho návodu reproduktovať aj doma ?

Tento Vedecký brloh sa uskutoční vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.

Video stream brlohu možno sledovať na facebooku Vedecký brloh.