Vedecké večerníčky počas Týždňa vedy a techniky

1279

V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku boli zverejnené 3 nové epizódy Vedeckých večerníčkov. Tentokrát boli večerníčky prispôsobené učebnému plánu predmetu Prírodoveda na základných školách. Nové nahrané diely boli tieto: