Vedcom roka 2019 sa stal RNDr. Peter Skyba, DrSc.

1587

RNDr. Peter Skyba, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied sa venuje výskumu fyziky veľmi nízkych teplôt 38 rokov. Za rozvoj v tejto oblasti na Slovensku si dňa 16. júna 2020 v Moyzesovej sieni v Bratislave prevzal ocenenie Vedec roka 2019.

Cenu získal aj za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu. Vedec roka SR 2019 pre média vysvetlil, že ide o výsledky výskumu, ktoré sa týkajú laboratórneho modelovania vlastností čiernych dier. „Fyzika nízkych teplôt je oblasťou ľudskej činnosti, kde ľudia prekonali prírodu. Je snáď jedinou takou oblasťou, kde ľudia sú lepší,“ uviedol Skyba. Ako ďalej vysvetlil, ľudia dokážu ochladiť látky blízko absolútnej nuly. Dodal, že ľudstvo však ešte nemá vedomosť o tom, že by to príroda dokázala sama. Na tomto výskume pracuje počas celej svojej profesionálnej kariéry, čiže od roku 1982.

V poradí 23. ročník oceňovania Vedec roka SR vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií SR, SAV a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podujatím Vedec roka SR chcú organizátori profesionálne aj spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Laudatio

Text a foto: prevzaté z denníka Sme

Súvisiace linky:

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Rádio Regina

Aktuality SAV

Youtube (0:44), Youtube – zostrih z odovzdávania cien (3:09)

Facebook – celé video z odovzdávania cien

RTVS – VAT špeciál: „Vedec roka 2019“