V Košiciach o štruktúre a stabilite biomakromolekúl

550

Oddelenie biofyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach už dvadsať rokov organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Štruktúra a stabilita biomakromolekúl (International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules). Jej jedenásty ročník sa konal v Košiciach v dňoch 3. – 6. septembra 2019.

Viac na Aktualitách SAV