Úspechy ÚEF v novom čísle časopisu Akadémia

827

V najnovšom čísle dvojmesačníka časopisu Akadémia (Správy SAV) sa možno dočítať o viacerých úspechoch pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky:

  • Ocenili prácu vedcov akadémie (.pdf)
  • Vedec roka chcel spoznať nepoznané (.pdf)
  • Vyzdvihli autorov špičkových publikácií (.pdf)
  • Vedci SAV sa podieľajú na misii k Jupiteru (.pdf)

Texty a fotky: K. Čižmáriková