Týždeň vedy a techniky

2400

V dňoch 6. – 12. novembra sa koná Týždeň vedy a techniky. Do podujatia sa tradične zapája aj Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá pri tejto príležitosti pozýva verejnosť na návštevu svojich pracovísk. Vedci a vedkyne SAV naprieč celým Slovenskom si pre návštevníkov pripravili množstvo aktivít a prednášok, ktorými predstavia svoju prácu, výsledky a vedecký svet. Svoje brány otvorí aj Arborétum SAV v Mlyňanoch, observatórium v Starej Lesnej a Múzeum počítačov SAV. Súčasťou sprievodných aktivít sú aj populárno-náučné prednášky priamo na školách.

Vedecké ústavy a centrá SAV zo všetkých troch oddelení vied aj tento rok otvárajú dvere svojich pracovísk. Na návštevníkov sa tešia nielen v hlavnom meste, ale aj v Nitre, Banskej Bystrici, Starej Lesnej a v Košiciach.  Využite jedinečnú príležitosť navštíviť vedecké laboratóriá a porozprávať sa s expertmi z rôznych vedných oblastí. Podrobný prehľad aktivít s presnými časmi a miestami možno nájsť v Aktualitách SAV.

Na Ústave experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach budú nasledovné akcie:

  • V spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV, v. v. i., sú pripravené spoločné podujatia pre žiakov základných škôl, ktorí navštívia laboratóriá ústavov (konkrétne Laboratórium vysokých magnetických polí a Laboratórium materiálovej hypertermie) a potom budú sami robiť experimenty v „zábavnej učebni“. Zároveň budú prezentované hry s magnetmi a magnetickými materiálmi, ako aj demonštrácia nového popularizačného exponátu – „magnetická kvapalina“. Exkurzie sa zúčastnia vybrané triedy 8. a 9. ročníka základných škôl. Za ÚEF SAV, v. v. i., sú zodpovední: K. Paulovičová, M. Molčan a M. Rajňák.
  • Exkurzia na GRID-e pre žiakov ZŠ v Marhani (okres Bardejov) so záujmom o technické vedy a robotiku. Za ÚEF SAV, v. v. i., je zodpovedný M. Straka.