Trojkráľová konferencia 2023

2560

Na začiatku roka 2023 sa opäť organizuje na pôde Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ stretnutie českých, slovenských a spriatelených (a duchom mladých) fyzikov rozlezených doma a po celom svete známym pod názvom Trojkráľová konferencia. Konferencia je organizovaná s minimálnymi nákladmi, čo znamená, že sa neplatí žiadny poplatok. Účasť je voľná, nie je  podmienená registráciou. Predbežná web stránka je k dispozícii na:

https://mbombara.github.io/3KK2023/

Program je viac-menej plný, no stále je tu možnosť prezentácie vo forme posteru (počas kávových prestávok). Ak chcete prísť s posterom, prosím, oznámte to organizátorom. Ak nemožete sami prísť, rozšírte, prosím, novinu vo svojom okolí.

Tešíme sa na stretnutie s vami.


Marek Bombara (za organizátorov)