Súťaž mladých vedcov SAV do 35 rokov vyhrala RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.

1600

Vo štvrtok 16. júna 2022 popoludní sa v Aule SAV na Watsonovej ulici v Košiciach uskutočnil seminár víťazov Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Tradičnou slávnostnou bodkou za súťažou bol večerný koncert Mladí mladým – umelci vedcom, ktorý sa v tomto roku uskutočnil už po jubilejný dvadsiaty krát. Pri tejto príležitosti v košickom Dome umenia odzneli skladby Richarda Straussa a Nikolaja Rimskij-Korsakova. Po koncerte si najlepší mladí vedci a vedkyne SAV prebrali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka diplomy.

Seminár víťazov súťaže mladých vedcov bol opäť príležitosťou na spoznanie vedeckej práce kolegov naprieč ústavmi a oddeleniami SAV. Talentovaní vedci a vedkyne predstavili svoje zaujímavé výskumné témy a najnovšie výsledky.

Prvé miesto v súťaži za 1. Oddelenie vied SAV získala naša mladá vedkyňa RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. z Oddelenia biofyziky, ktorej touto cestou srdečne blahoželáme. Kompletné výsledky Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV možno nájsť tu.

Program mladých pokračoval vo večerných hodinách v Dome umenia v Košiciach, kde nastalo spojenie vedeckého sveta s umeleckým. V rámci jubilejného dvadsiateho ročníka koncertu Mladí mladým – umelci vedcom sa na pódiu predstavil klarinetista Johannes Schittler a hráč na fagot Jan Hudeček. Skladby Richarda Straussa Die schweigsame Frau op. 80 – Potpourri a Duet-Concertino pre klarinet a fagot, sláčikový orchester a harfu F dur spolu so Symfóniou č.2 fis mol op.9 „Antar“ od Nikolaja Rimskij-Korsakova odzneli pod dirigentskou taktovkou šéfdirigenta ŠFK Roberta Jindru.

Po koncerte sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov. V úvode sa prítomným prihovoril organizátor cyklu koncertov Mladí mladým – umelci vedcom Branislav Peťko, ktorý sa v spomienkach vrátil k začiatkom tohto podujatia. Pripomenul, že koncert mladých umelcov bol výsledkom súťaže konzervatoristov – interpretov a spevákov Zlatá nota, ktorí mali česť vystúpiť ako sólisti spolu s orchestrom Štátnej filharmónie Košice. Myšlienku prepojiť toto podujatie s vedcami zrealizoval spoločne s vtedajším riaditeľom ŠfK Júliusom Kleinom.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík sa v úvode svojho príhovoru poďakoval organizátorom podujatia a hostiteľke večera, riaditeľke ŠfK Lucii Potokárovej. Zdôraznil, že veda a umenie majú k sebe blízko, pretože obe profesie pre úspech potrebujú talent a výdrž, niekedy aj s malou troškou šťastia. „Som veľmi rád, že tu dnes môžem odovzdať diplomy našim mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov, ktorým nechýba ani talent ani výdrž a preto dnes budú ocenení,“ dodal.

Prevzaté z Aktuality SAV