Súťaž mladých vedcov a Výročný seminár

960

Tradične aj tohto roku sa uskutoční Súťaž mladých vedeckých pracovníkov (14. 12. 2022, od 9:30) a Výročný seminár (15. 12. 2022, od 8:00) Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., po troch rokoch opäť prezenčne v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

Na súťaži bude svoje vedecké práce prezentovať 9 mladých vedcov z ústavu a hodnotiť ich komisia pozostávajúca z členov Vedeckej rady ÚEF SAV, v. v. i. (.pdf). Počas výročného seminára budú prezentovať výstupy vedeckej práce a najlepšie výsledky za rok 2022 vedúci deviatich oddelení resp. autori nominovaných vedeckých prác (.pdf).

Text: Gabáni