Súťaž mladých vedcov a Výročný seminár ÚEF

720

Tradične aj tohto roku sa uskutoční Súťaž mladých vedeckých pracovníkov (6. 12. 2021, od 9:00) a Výročný seminár (8. 12. 2021, od 8:00) Ústavu experimentálnej fyziky SAV videokonferenčne vo virtuálnej Aule (https://uefsav.webex.com/meet/gabani). Na súťaži bude svoje vedecké práce prezentovať 6 mladých vedcov z ústavu a hodnotiť ich osemčlenná komisia (.pdf). Počas výročného seminára budú prezentovať výstupy vedeckej práce a najlepšie výsledky za rok 2021 vedúci desiatich oddelení resp. autori nominovaných vedeckých prác (.pdf).

Text: Gabáni