Súťaž mladých vedcov a Výročný seminár ÚEF on-line

720

Tradične aj tohto roku sa uskutoční Súťaž mladých vedeckých pracovníkov (9. 12. 2020, od 9:00) a Výročný seminár (10. 12. 2020, od 8:00) Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ale netradičnou formou vo virtuálnej Aule (https://uefsav.webex.com/meet/gabani). Na súťaži bude svoje vedecké práce prezentovať až 9 mladých vedcov z ústavu a hodnotiť ich sedemčlenná komisia (.pdf). Počas výročného seminára budú prezentovať výstupy vedeckej práce a najlepšie výsledky za rok 2020 vedúci desiatich oddelení resp. autori nominovaných vedeckých prác (.pdf).

Text: Gabáni