Supravodivý vláčik na cestách k deťom

1920

Po dlhšom čase supravodivý vláčik opäť ochladil svoje supravodivé vnútro na teplotu dusíka, oprášil magnetickú koľajnicu a vybral sa potešiť deti na viaceré miesta v Košiciach a jeho okolí. Zo svojho depa v Centre fyziky nízkych teplôt najprv vyrazil na Piknik TUKE organizovaný v stredu 25. mája 2022 v čase od 9:00 do 13:00 pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity (program). Pre zúčastnených žiakov stredných škôl boli pripravené exteriérové, vedomostné a oddychové aktivity zamerané na supravodivosť a fyziku nízkych teplôt, ktorými sprevádzali doktorandi Marek Kuzmiak a Kamil Goliaš.

V utorok 31. mája 2022 sa ZŠ M. R. Štefánika v Budimíri pri Košiciach naplnila vedcami. Veľkými, malými, naozajstnými i možno budúcimi. Všetkých vedychtivých spojilo podujatie Vedecké dopoludnie (link), ktoré začalo na školskom dvore tajomným pokusom Slonia zubná pasta a pokračovalo zasväcovaním do tajov vedy na jednotlivých stanovištiach. Na jedno z nich pricestoval aj supravodivý vláčik, ktorý zasvätil žiakov do tajov fyziky nízkych teplôt v podaní skúsených popularizátorov Zuzany Vargaeštokovej, Jozefa Kačmarčíka a ich bývalého doktoranda Miroslava Marcina. Ruka v ruke s pokusmi s dusíkom idú väčšinou aj Vákuové experimenty, ktoré s chuťou predviedli doktorandi Kamil Goliaš a Oleksandr Podopryhora.

   

    

    

Vlaky spájajú mestá a národy. A nebolo tomu inak ani v prípade supravodivého vláčika, ktorý vďaka svojej prítomnosti spríjemnil oslavy Medzinárodného dňa detí v maďarskom divadle Thália v Košiciach. V sobotu 4. júna 2022 od 12:00 do 18:00 tam zabával detských a dospelých návštevníkov vďaka profesionálnym fyzikom nízkych teplôt Pavlovi Szabóovi a jeho diplomantom Benedekovi Faberovi a Levente Faberovi.  (link).

       

     

 

Text: Gabáni