Šťastný nový rok 2022

1280

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dovoľte mi v mene vedenia ústavu poďakovať sa Vám za Vašu minuloročnú prácu a popriať Vám do nového roku hlavne veľa zdravia, mnoho pracovných ako aj osobných úspechov a tiež energiu na zvládanie všetkých výziev, ktoré nám nový rok prinesie.

PF 2022!

Zuzana Gažová