Spoznajte osobnosti slovenskej vedy na novej výstave CVTI SR

900

Nová panelová výstava Centra vedecko-technických informácií SR predstavuje výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska.

V expozícii pod názvom Slovenskí vedci: Prístup povolený sa diváci a diváčky zoznámia s laureátmi ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov.

„Osobnosti slovenskej vedy sú v zahraničí verejne známe a uznávané, u nás sa im však často nedostáva zaslúženej pozornosti. Táto výstava chce prispieť k tomu, aby sa to postupne menilo,“ hovorí Mgr. Roman Lipka z odboru propagácie vedy a techniky Centra vedecko-technických informácií SR.

Výstava je k dispozícii online od 1. júla 2021 a prezrieť si ju môžete na TOMTO LINKU (aplikácia je optimalizovaná pre stolové počítače, resp. notebooky) alebo vo verzii .PDF.

Paralelne bude vystavená do konca augusta v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej ulici v Bratislave a počas celého septembra aj v budove CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Následne si ju bude možné bezodplatne zapožičať po celom Slovensku, takže na ňu možno narazíte aj vo svojom meste.

 

Zoznam vedcov, o ktorých výstava informuje:

prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc.

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Ing. Mária Omastová, DrSc.

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

RNDr. Imrich Barák, DrSc.,

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

 

Prevzaté zo stránky Veda na dosah