SPACE::TALK #16 – Kozmická fyzika na Lomnickom štíte

2048

SPACE::TALK je pravidelný meetup záujemcov o vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. SPACE::TALK #16 bude vo štvrtok 8. septembra 2022 o 18:00 na Bulharskej 4 (Ústav experimentálnej fyziky, SAV, v. v. i., Košice).
Lomnický štít je vďaka svojej nadmorskej výške a infraštruktúre najvhodnejším miestom na Slovensku na detekciu sekundárnych častíc kozmického žiarenia. Čo všetko sa vieme dozvedieť o vesmíre vďaka týmto časticiam? Je možné nahradiť vysokohorské observatória satelitmi? A na akom princípe vlastne funguje meranie častíc na druhom najvyššom štíte Vysokých Tatier? Tieto otázky sa pokúsime zodpovedať počas prvej časti najbližšieho SPACE::TALKu. Druhá časť bude venovaná 65-tému výročiu kozmických meraní na Observatóriu Lomnický štít, tie totiž začali už v roku 1957. Dlhoroční pozorovatelia priblížia každodenný život na pracovisku s extrémnymi poveternostnými podmienkami, historické fotografie, a tiež motiváciu rozvoja kozmickej fyziky na Lomnickom štíte do budúcnosti.

Rečníkmi budú pracovníci Oddelenia kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.: Samuel Štefánik, Ronald Langer, Igor Strhárský, Ján Kubančák
Detaily o prednáške a potrebná registrácia: https://www.meetup.com/space-talk/events/287696399/

 

Text: Š. Mackovjak

Ilustračný obrázok: I. Strhárský