SPACE::TALK #14 – Mliečna cesta, naša rodná galaxia

1720
SPACE::TALK #14 bude vo štvrtok 28. 4. 2022 o 18:00 na Bulharskej 4 (Ústav experimentálnej fyziky, SAV, v. v. i., Košice). SPACE::TALK je pravidelný meetup záujemcov o vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Po pandemickej pauze budú obľúbené meetupy opäť pokračovať. Rečníkom bude RNDr. Roman Nagy, PhD. z Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave. Predstavené budú najnovšie poznatky o galaxiách so zreteľom na našu Mliečnu cestu, jej štruktúru a kinematiku.

 

Detaily o prednáške a potrebnú registráciu možno nájsť na stránke:
https://www.meetup.com/SPACE-TALK/events/285100946/