Slovenskí vedci s vysokým Hirschovým indexom

960

V januári tohto roka bol na základe údajov Google Scholar zostavený rebríček slovenských vedcov s vysokým Hirschovým indexom. V prvej 120-ke rebríčka slovenských vedcov s kontom na Google Scholar a s H-indexom 30 a viac sa nachádzajú aj dvaja vedúci vedeckí pracovníci nášho ústavu, doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. (HI = 32) a RNDr. Milan Timko, CSc. (HI = 31). Ak viete o niekom, kto v tabuľke chýba, alebo máte akékoľvek doplňujúce informácie, môžete napísať email profesorovi P. Richtárikovi, ktorý zostavil tento rebríček, alebo použiť tento formulár.

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

RNDr. Milan Timko, CSc.