Seminár o „revolúcii v kozmológii“

852

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 13. 10. 2022 o 11:00 v budove PROMATECH m. č. 108 na Watsonovej 47A v Košiciach a aj on-line formou na linku: https://uefsav.webex.com/meet/gabani.

O tzv. „revolúciu v kozmológii“ sa s nami podelí samostatný vedecký pracovník Oddelenia teoretickej fyziky RNDr. Richard Pinčák, PhD., ktorého prednáška má názov:

„Nový topologický prístup „vynárajúcich sa priestorov“ v kozmológii“ (abstrakt)

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV, v. v. i.)