Seminár o priemyselných aplikáciách magnetických kvapalín

529

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 31. mája 2023 o 10:00 v budove Promatechu v m. č. 108 na Watsonovej 47A v Košiciach.

O priemyselných  aplikáciách magnetických kvapalín sa s nami podelia hostia R. V. Upadhyay a Kinnari Parekh z Charotar University of Science & Technology, Gujarat, INDIA.

Prednáška má názov: „Potential industrial applications of magnetic fluid as nanolubes“ (pozvánka)

Tešíme sa na stretnutie.

S pozdravom

Natália Tomašovičová (vedúca Odd. fyziky magnetických javov ÚEF SAV, v. v. i.)