Seminár o „Neutrínových teleskopoch“

1920

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 23. 11. 2022 o 11:00 v budove PROMATECH m. č. 108 na Watsonovej 47A v Košiciach.

O „neutrínových teleskopoch“ sa s nami podelí vedecký pracovník Oddelenia jadrovej fyziky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. Rastislav Dvornický, PhD., ktorého prednáška má názov:

„Neutrino telescopes as a tool in multi-messenger studies of Universe“ (pozvánka s abstraktom)

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV, v. v. i.)