Seminár o najlepšom výsledku ÚEF SAV za rok 2021 v kategórii medzinárodná spolupráca

1569

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 17. 3. 2022 o 11:00 v budove PROMATECH m. č. 108 na Watsonovej 47A v Košiciach.

O najlepší výsledok ÚEF za rok 2021 v kategórii medzinárodná spolupráca sa s nami podelí vedúca Oddelenia fyziky magnetických javov RNDr. Natália Tomašovičová, CSc., ktorej prednáška má názov:

„Feronematika – nematické kvapalné kryštály dopované magnetickými nanočasticami“ (abstrakt)

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV)