Seminár o najlepšom výsledku ÚEF SAV za rok 2021 v kategórii aplikovaný výskum

984

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 21. 4. 2022 o 11:00 on-line na linku:

https://uefsav.webex.com/meet/gabani

O najlepší výsledok ÚEF za rok 2021 v kategórii aplikovaný výskum sa s nami podelí doc. Mgr. Iryna Antal, PhD. z Oddelenia fyziky magnetických javov, ktorej prednáška má názov:

„Magnetické nanočastice na detekciu nádorových buniek“ (abstrakt)

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV)