Seminár o najlepšom výsledku ÚEF SAV, v. v. i., za rok 2022 v kategórii základný výskum

297

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 15. marca 2023 o 11:00 v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

O najlepší výsledok ÚEF SAV, v. v. i., za rok 2022 v kategórii základný výskum sa s nami podelí RNDr. Jozef Kováč, CSc., z Oddelenia aplikovaného magnetizmu a nanomateriálov. Prednáška má názov:

„Vplyv mechanického napätia a tepelného spracovania na premagnetizačné procesy v amorfnej zliatine FINEMET“ (pozvánka s abstraktom)

 

   

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV, v. v. i.)