Seminár o najlepšom výsledku ÚEF SAV, v. v. i., za rok 2022 v kategórii medzinárodná spolupráca

886

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 26. apríla 2023 o 11:00 v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

O najlepší výsledok ÚEF SAV, v. v. i., za rok 2022 v kategórii medzinárodná spolupráca sa s nami podelí Ing. Ján Baláž, PhD., z Oddelenia kozmickej fyziky. Prednáška má názov:

„Misia ESA BepiColombo k Merkúru“ (pozvánka)

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV, v. v. i.)