Seminár o najlepšom výsledku ÚEF SAV, v. v. i., za rok 2022 v kategórii aplikovaný výskum

872

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 24. mája 2023 o 11:00 v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

O najlepší výsledok ÚEF SAV, v. v. i., za rok 2022 v kategórii aplikovaný výskum sa s nami podelí RNDr. Michal Rajňák, PhD., z Oddelenia fyziky magnetických javov. Prednáška má názov:

Nanokvapaliny s fulerénom C60 a magnetickými nanočasticami pre aplikácie v transformátoroch(pozvánka)

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV, v. v. i.)