Prvý vodíkový workshop na Slovensku

1200

Milí fanúšikovia vodíkových technológií a palivových článkov. Pozývame vás na prvý vodíkový workshop na Slovensku. Radi vás privítame vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, dňa 11. marca 2020 o 9:00.

Vodíkový workshop je prvým podujatím svojho druhu venovaný výrobe, distribúcii, uskladneniu a využitiu vodíka na Slovensku. Vodík ako univerzálny nosič energie, hlavne ak je vyrobený z obnoviteľných alebo nízkouhlíkových zdrojov energie, je jedným z mála riešení pri napĺňaní environmentálnych a klimatických cieľov EU, ktorým sa SR zaviazala.

Na tomto fóre sa dozviete ako sú nastavené nástroje EU politiky pri implementácii vodíkových technológií, ktoré oblasti sú a budú podporované a ako sa môžu slovenské inštitúcie zapojiť do vodíkových projektov. Workshop Vám poskytne odpovede na otázky spojené so zavádzaním vodíkových aplikácií v energetike, priemysle a doprave. Dozviete sa viac o pilotných štúdiách, demonštračných aktivitách a prebiehajúcich projektoch v EU14+1, aká je ich ekonomická bilancia a ekologický prínos a aké nové podnikateľské príležitosti sa v tejto súvislosti v našom regióne otvárajú. Uznávaní odborníci naznačia, aký je potenciál vodíkových technológií a aká je možnosť zapojenia slovenských stakeholderov v EU projektoch pri napĺňaní ekologického a bezpečnostného aspektu. V poslednom bloku workshopu sa dozviete o plánovaných aktivitách Košického samosprávneho kraja v úzkej spolupráci s lokálnymi univerzitami a NVAS pri prvých implementáciách vodíkových technológií v regióne.

Viac informácii a registrácia TU