Prvý vodíkový workshop na Slovensku

1200
Dňa 1. 12. 2020 sa konal prvý vodíkový workshop (on-line) svojho druhu na Slovensku, kde boli predstavené plány EÚ pri podpore výskumu a zavádzania vodíkových technológií do praxe. Poukázal na potenciál vodíka posunúť Slovensko bližšie k uhlíkovej neutralite. Predstavil tiež výskumné projekty ako aj pilotné zámery východoslovenských firiem pre uplatnenie vodíka v priemysle, energetike a doprave. Seminár bol organizovaný členom výkonného výboru Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska (NVAS), pánom Jánom , ktorý ďakuje všetkým účastníkom za účasť a prezentujúcim za hodnotné príspevky, čo potvrdzujú viaceré priaznivé ohlasy na workshop. Zároveň je rád, že téma vodíka oslovuje čoraz viac priaznivcov, preto sa NVAS už teraz teší na prípravu jarného workshopu v regiónoch stredného Slovenska. NVAS by chcela touto cestou vyzvať Stredoslovákov na vyjadrenie záujmu prezentovať svoj vodíkový projekt na jarnom workshope. 
Výstup z workshopu, spolu 18 príspevkov, možno nájsť resp. stiahnuť na web stránke NVAS alebo na facebooku.