Profesor Kip Thorne na Lomnickom štíte

2592

V nedeľu 17. 10. 2021 v obedňajších hodinách navštívil vysunuté pracovisko nášho ústavu na Lomnickom štíte laureát Nobelovej ceny za fyziku profesor Kip Thorne spolu so svojou manželkou a vnučkou. Po náročnom týždni v Bratislave si prišiel oddýchnuť do Vysokých Tatier a na 1 hodinku pozrieť experimentálne vybavenia detašovaných pracovísk ÚEF a AsÚ SAV.

Na úvod vedúci Oddelenia kozmickej fyziky Pavol Bobík privítal vzácneho hosťa s rodinou a informoval ich o výskume a bohatej histórii oddelenia. Následne spolupracovníci Ronald Langer a Ján Kubančák detailne oboznámili hostí s fyzikou a technikou meraní kozmického žiarenia u nás a ukázali naše detektory neutrónov. Nakoniec sa skromný a zvedavý profesor Kip Thorne po zaujímavej diskusii s kolegami z OKF podpísal do ich kroniky spolu s manželkou a zaželali im ešte veľa úspechov.

Myslím, že táto vzácna návšteva zanechá hlboký zážitok pre tých, ktorí boli poctení jeho návštevou.

Kip S. Thorne je americký fyzik, medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku, so zameraním na relativistické hviezdy, čierne diery a gravitačné vlny. Je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Christophera Nolana Interstellar.

Viac o programe profesora Kipa Thorna na Slovensku sa možno dočítať na stránkach ESETU tu.

Text a foto: S. Gabáni