Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024

600

V rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou Univerzitou v Košiciach sa v mesiaci jún 2023 uskutočnia prijímacie konania na jednotlivé študijné programy:

 

Fyzikálne inžinierstvo (FEI TUKE) – 16. 6. 2023

Teoretická fyzika (PF UPJŠ) – 19.-30. 6. 2023

Fyzika kondenzovaných látok (PF UPJŠ) – 19.-30. 6. 2023

Biofyzika (PF UPJŠ) – 19.-30. 6. 2023

Progresívne materiály (PF UPJŠ) – 19.-30. 6. 2023

Jadrová a subjadrová fyzika (PF UPJŠ) – 19.-30. 6. 2023