Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

756

V rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou Univerzitou v Košiciach sa v mesiaci jún 2022 uskutočnia prijímacie konania na jednotlivé študijné programy:

 

Fyzikálne inžinierstvo (FEI TUKE) – 15. 6. 2022

Teoretická fyzika (PF UPJŠ) – 20.-30. 6. 2022

Fyzika kondenzovaných látok (PF UPJŠ) – 20.-30. 6. 2022

Biofyzika (PF UPJŠ) – 20.-30. 6. 2022

Progresívne materiály (PF UPJŠ) – 20.-30. 6. 2022

Jadrová a subjadrová fyzika (PF UPJŠ) – 20.-30. 6. 2022

Materiály (FMMR TUKE) – 30. 6. 2022