Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

800

V rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou Univerzitou v Košiciach sa v mesiaci jún 2021 uskutočnia prijímacie konania na jednotlivé študijné programy:

Fyzikálne inžinierstvo (FEI TUKE) – 17. 6. 2021

Všeobecná a matematická fyzika (PF UPJŠ) – 21.-25. 6. 2021

Fyzika kondenzovaných látok (PF UPJŠ) – 21.-25. 6. 2021

Biofyzika (PF UPJŠ) – 21.-25. 6. 2021

Progresívne materiály (PF UPJŠ) – 21.-25. 6. 2021

Jadrová a subjadrová fyzika (PF UPJŠ) – 21.-25. 6. 2021

Materiály (FMMR TUKE) – 30. 6. 2021

 

 

  • Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu:

web-stránka Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE

web-stránka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

web-stránka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE