Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021

375

V rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

a Technickou Univerzitou v Košiciach

sa v mesiacoch jún-júl 2020 uskutočnia prijímacie konania na jednotlivé študijné programy:

Všeobecná a matematická fyzika (PF UPJŠ)

Fyzika kondenzovaných látok a akustika (PF UPJŠ)

Biofyzika (PF UPJŠ)

Progresívne materiály (PF UPJŠ)

Materiály (FMMR TUKE)

Fyzikálne inžinierstvo (FEI TUKE)


  • Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu:

web-stránka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

web-stránka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

web-stránka Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE