Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

800

V rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

a Technickou Univerzitou v Košiciach

sa v mesiaci jún 2019 uskutočnia prijímacie konania na jednotlivé študijné odbory:

4-1-2 Všeobecná a matematická fyzika (PF UPJŠ)

4-1-3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (PF UPJŠ)

4-1-12 Biofyzika (PF UPJŠ)

5-2-26 Materiály (FMMR TUKE)

5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo (FEI TUKE)


  • Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu:

web-stránka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

web-stránka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

web-stránka Fakulty Elektroniky a informatiky TUKE