Predsedníctvo SAV oceňovalo publikácie zaradené v Nature Index

1193

Súčasťou oceňovania práce vedcov SAV za minulý rok je aj odovzdávanie cien Predsedníctva SAV za publikácie z predchádzajúceho roka publikované v časopisoch, ktoré sú zaradené do databázy Nature Index. Táto kategória je určená najmä pre disciplíny z oblasti prírodných, lekárskych a technických vied. Ceny si ocenení vedci prebrali v stredu 16. septembra na pôde SAV z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie Petra Samuelyho a podpredsedov SAV pre 1. a 2. oddelenia vied Pavla Simana a Karola Marholda.

Ocenení boli aj niektorí pracovníci nášho ústavu:

• za publikáciu (Ne)existencia objemových nanobubliniek: Úloha ultrazvukovej kavitácie a organických látok vo vode Mgr. Dmytro Rak, PhD., Mgr. Michaela Ovadová, RNDr. Marián Sedlák, DrSc.,

• za publikáciu Magnónový analóg horizontu udalostí čiernej, resp. bielej diery realizovaný v supratekutej B fáze hélia-3 autori RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ing. Emil Gažo, RNDr. Martin Kupka, CSc., RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Našim kolegom srdečne blahoželáme.

Prevzaté z Aktuality SAV