Predsedníctvo SAV ocenilo práce mladých vedcov. Víťazom za 1. oddelenie sa stal Mgr. Dmytro Rak, PhD.

695

Predsedníctvo SAV udelilo vo štvrtok 15. októbra ocenenia pre mladých vedeckých pracovníkov. Za prísnych protiepidemických opatrení diplomy vedcom 2. a 3.oddelenia vied odovzdal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík za prítomnosti členky Predsedníctva SAV prof. Ľubice Lacinovej a podpredsedu SAV pre 3. vedné oddelenie RNDr. Miroslava Morovicsa. Víťazom súťaže z košických ústavov odovzdal v Košiciach diplomy prvý podpredseda SAV prof. Peter Samuely.

Zoznam ocenených mladých vedcov

1. oddelenie vied:

1. cena: Mgr. Dmytro Rak, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

2. cena: Ing. Patrik Sleziak, PhD., Ústav hydrológie SAV

3. cena: RNDr. Zuzana Birčáková, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV

2. oddelenie vied:

1. cena: RNDr. Lenka Lorencová, PhD., Chemický ústav SAV

2. cena: Mgr. Branislav Kura, PhD., Centrum experimentálnej medicíny SAV – Ústav pre výskum srdca

3. cena: Ing. Silvia Schmidtová, PhD., Biomedicínske centrum SAV – Ústav experimentálnej onkológie

Čestné uznanie: Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity – Botanický ústav

3. oddelenie vied

1. cena: Ing. Mária Širaňová, PhD., MA, Ekonomický ústav SAV

2. cena: Mgr. Michal Holeščák, PhD., Archeologický ústav SAV

3. cena: Mgr. Jakub Šrol, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied – Ústav experimentálnej psychológie SAV

Čestné uznania: Mgr. Martin Navrátil, PhD., Ústav svetovej literatúry SAV, Mgr. Martin Vacek, PhD., Filozofický ústav SAV

 

Prevzaté z Aktuality SAV