Základné info

Antošová, Andrea RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)