Základné info

Pinčák, Richard RNDr., PhD.

samostatny vedecky pracovnik
Tel.: 055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)