Základné info

Sedláková, Dagmar

Tel.: 055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
Fax: 055/7204139